วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมของเด็กๆ อ.1/1

เรียนรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย
อ่านหนังสือนิทาน



เดินชมสวนสัตว์ภายในโรงเรียน

เดินชมส่วนประกอบของบ้าน ในหน่วยบ้าน

ค้นหาบล็อกนี้